คุณภาพและมาตรฐาน

หนังสือรับรองมาตรฐาน

ผ่านมาตรฐานรับรององค์การวิจัยอาหาร
แห่งประเทศญี่ปุ่น JFRL

ผ่านมาตรฐานรับรอง
ไร้สารปนเปื้อน RoHS โดย SGS

มาตรฐานรับรองไร้สารเคมีอันตรายที่มีความน่ากังวลสูง SVHCs จาก TUV

บรรจุภัณฑ์ขวดแคปซูลผ่านมาตรฐานรับรองไร้สารปนเปื้อนหนัก จาก TUV

หนังสือรับรองการตรวจสอบผลิตภัณฑ์
  • ผลิตภัณฑ์ Firesave ผ่านมาตรฐานรับรองไร้สารปนเปื้อน RoHS และสารเคมีอันตรายที่มีความน่ากังวลสูง SVHCs บรรจุภัณฑ์ผ่านมาตรฐานสารปนเปื้อนหนัก ซึ่งไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม รับรองโดยหน่วยงานชั้นนำแห่งสหภาพยุโรป
  • ศูนย์วิเคราะห์อาหารแห่งประเทศญี่ปุ่น JFRL รับรองส่วนผสมมีความปลอดภัยต่อมนุษย์ ผ่านการตรวจสอบส่วนประกอบหลักของน้ำยาดับเพลิงโดยผู้เชี่ยวชาญ

ผ่านการรับรองการทดสอบดับไฟประเภท 1A จากกรมวิทยาศาสตร์บริการ

ผ่านการรับรองการทดสอบดับไฟประเภท 1B จากกรมวิทยาศาสตร์บริการ

ผ่านการรับรองจากกรมโรงงานยืนยันไม่เป็นวัตถุอันตรายตามบัญชี 5.1

หนังสือรับรองของแคปซูลดับเพลิงไฟร์เซฟโดยสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

  • ผ่านการรับรองการทดสอบดับไฟประเภท A วันที่ 23 กันยายน ปี พ.ศ. 2565 โดย “กรมวิทยาศาสตร์บริการ แห่งประเทศไทย”
  • ผ่านการรับรองการทดสอบดับไฟประเภท B วันที่ 14 ธันวาคม ปี พ.ศ. 2565 โดย “กรมวิทยาศาสตร์บริการ แห่งประเทศไทย”
  • ผ่านการรับรองของแคปซูลดับเพลิงไฟร์เซฟ วันที่ 22 กรกฎาคม ปี พ.ศ. 2565 โดย “สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย”
  • หนังสือรับรองยืนยันไม่เป็นวัตถุอันตรายตามบัญชี 5.1 วันที่ 27 ตุลาคม ปี พ.ศ. 2565 โดย “กรมโรงงานอุตสหกรรมแห่งประเทศไทย”

ใบประกาศเกียรติคุณ
โดยหน่วยงานป้องกันบรรเทาสาธารณะภัย

หนังสือแต่งตั้งเป็นผู้จัดจำหน่าย
แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย

หนังสือแต่งตั้งเป็นผู้จัดจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย

ความภาคภูมิใจของเรา

รางวัลส่งเสริมสมาคมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยบริษัท ไฟล์ เรสคิว จำกัด

ชื่อผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรางวัล: Firesave

“ท่านมีส่วนอย่างมากในการทุ่มเทพัฒนาผลิตภัณฑ์ป้องกันภัยพิบัติและมีส่วนร่วมในกิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในประเทศญี่ปุ่น”

ดังนั้น ในงาน Disaster Prevention Product Award 2018 จึงขอมอบรางวัลผลิตภัณฑ์ดับเพลิงอันทรงเกียรติให้ไว้ณ. ที่นี้

ณ วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2561

หน่วยงานป้องกันบรรเทาสาธารณะภัย สำนักงานคณะรัฐมนตรีแห่งประเทศญี่ปุ่น

หนังสือรับรองผลการทดสอบจาก MPA Dresden - Germany

กระป๋องสเปรย์ดับเพลิง 200 ml
ดับไฟ 3A ในเวลา 61 วินาที

ถังน้ำยาดับเพลิง 2 ลิตร
ดับไฟ 13A ในเวลา 110 วินาที
ดับไฟ 25F ในเวลา 3 วินาที

ถังน้ำยาดับเพลิง 6 ลิตร
ดับไฟ 34A ในเวลา 148 วินาที
ดับไฟ 75F ในเวลา 5 วินาที

ผ่านมาตรฐานการออกแบบพัฒนาและผลิตสินค้า ISO 9001 2015

รับรองผลการทดสอบโดย MPA Dresden – Germany
  • รับรองกระป๋องสเปรย์ดับเพลิงขนาด 200 ml ดับไฟ 3A  ในเวลา 61 วินาที
  • รับรองถังน้ำยาดับเพลิงขนาด 2 ลิตร ดับไฟ 13A ในเวลา 110 วินาที และ ดับไฟ 25F ในเวลา 3 วินาที
  • รับรองถังน้ำยาดับเพลิงขนาด 6 ลิตร ดับไฟ 34A ในเวลา 148 วินาที และ ดับไฟ 75F ในเวลา 5 วินาที
  • รับรองระบบควบคุมคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ ปี พ.ศ. 2560

สอบถามข้อมูล / สั่งซื้อสินค้า